abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Výnosový spread

Též výnosový diferenciál, rozpětí mezi výnosem určitého dluhopisu a výnosem referenčního (tzv. benchmarkového) dluhopisu.

 

Vypořádání obchodů s investičními nástroji

Splnění závazků z uzavřeného obchodu s investičními nástroji. Splnění závazků z obchodu s investičními nástroji zahrnuje dodání investičních nástrojů kupujícímu a zaplacení kupní ceny prodávajícímu. Vypořádání obchodů může zajišťovat provozovatel vypořádacího systému, který zaručí dodání investičních nástrojů proti zaplacení resp. zaplacení proti dodání cenných papírů.

 

Výstupní poplatek

Poplatek, který je podílníkovi stržen při zpětném odkupu podílových listů otevřeného podílového fondu.

 

Výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka na účtu

Ukazatel výše nákladů ve vztahu k majetku zjišťuje, jaké výše dosahuje poměr mezi veškerými náklady, které zákazník zaplatil obchodníkovi, k jeho průměrnému čistému majetku. Obvykle se používají tři hraniční hodnoty pro posouzení, zda se jedná o nadměrné obchodování či nikoliv. Hodnota 4 % ukazuje na možnost nadměrného obchodování, 8 % je již presumpcí nadměrného obchodování a 12 % ukazuje na výskyt nadměrného obchodování.

 

Vzájemně uznávané činnosti

Bankovní činnosti, které mohou úvěrové instituce nebo finanční instituce, jež mají povolení (licenci) k výkonu bankovních činností na území jednoho členského státu EU, vykonávat na území jiného členského státu EU, aniž by k tomu příslušný orgán tohoto jiného členského státu EU udělil povolení (licenci). Viz též jednotná bankovní licence.

 

Novější

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES