abcfv.cz > Výukové materiály

Pobočka zahraniční banky

Organizační složka zahraniční banky zapsaná do obchodního rejstříku, která tvoří součást zahraniční banky a která vykonává bankovní činnost. V ČR je zahraniční banka se sídlem mimo území EU oprávněna vykonávat bankovní činnost prostřednictvím své pobočky jen, byla-li jí udělena bankovní licence a zahraniční banka se sídlem v EU jen, byl-li dodržen postup stanovený právem ES (viz pasportizace). Činnost poboček zahraničních bank se sídlem v EU podléhá dohledu orgánu dohledu domovského státu a v omezeném rozsahu též bankovnímu dohledu vykonávanému ČNB, jakožto orgánem dohledu hostitelského státu.

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES