abcfv.cz > Výukové materiály

Odnětí bankovní licence

Opatření orgánu bankovního dohledu mající na činnost banky největší dopad (viz též opatření k nápravě). Po odnětí bankovní licence nesmí dotčená právnická přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné pro vypořádání jejích pohledávek a závazků. Bankovní licenci lze odejmout pouze v zákonem stanovených případech, zejména přetrvávají-li v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky závažné nedostatky nebo je-li kapitálová přiměřenost banky na individuálním základě menší než jedna třetina poměru stanoveného ČNB. Bankovní licenci odejme ČNB poté, co si vyžádá stanovisko Ministerstva financí.

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES