abcfv.cz > Výukové materiály

Nucená správa

Jedno z opatření k nápravě. Svou povahou jde o důrazné opatření k nápravě značně omezující autonomii vůle dohlížené banky, jehož podstata spočívá v dosazení speciálního orgánu banky, tzv. nuceného správce, na kterého přechází výkon působnosti všech orgánů banky, včetně působnosti valné hromady. Úkolem nuceného správce je odstranění nedostatků v činnosti banky, které byly důvodem pro zavedení nucené správy. Nucenou správu je možné zavést pouze ve výjimečných, zákonem stanovených případech.

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES