abcfv.cz > Výukové materiály

Investiční zprostředkovatel

Investiční zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba registrovaná u ČNB, která poskytuje investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování. Investiční zprostředkovatel nepřijímá peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků a pokyny předává pouze obchodníkovi s cennými papíry, investiční společnosti nebo investičnímu fondu.

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES