abcfv.cz > Výukové materiály

Insider trading

Nelegální typ obchodů, který je založen na zneužívání neveřejných informací. Za neveřejnou informaci je považována veřejnosti neznámá kurzotvorná skutečnost, týkající se jednoho nebo více emitentů cenných papírů. Zneužívání neveřejných informací primární osobou (získává informace ze svého zaměstnaneckého vztahu) nebo sekundární osobou (získává neveřejné informace od primární osoby) je ve vyspělých státech považováno za trestný čin.

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES