abcfv.cz > Výukové materiály

Slovník finančních pojmů

Hedging

Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků - cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.

 

Hedžový fond

Rizikové investování větších částek (vesměs bohatými soukromými investory) do vysoce rizikových operací. Tento typ fondu není podroben přísné regulaci.

 

Horizont měnové politiky

Časový horizont, na který se při svém rozhodování soustředí měnová politika a který zohledňuje zpoždění v transmisi měnové politiky. Tento časový horizont je vzdálený zhruba 12 až 18 měsíců v budoucnosti.

 

Hrubý domácí produkt (HDP)

Klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích ekonomiky. Jeho strukturu z hlediska užití tvoří výdaje na tzv. konečnou spotřebu (spotřeba domácností, vlády a neziskových institucí), tvorba hrubého kapitálu (fixní investice a změna stavu zásob) a zahraniční obchod (tzv. čistý vývoz zboží a služeb).

 

Hypotéční zástavní list (HZL)

Je dluhopis vydaný bankou, která jeho prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je z větší části kryta pohledávkami z hypotéčních úvěrů (řádné krytí), popř. též náhradním způsobem až do výše 10 % jmenovité hodnoty (náhradní krytí). Výnos je za určitých podmínek stanovených zákonem osvobozen od zdanění.

 
 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES