abcfv.cz > Výukové materiály

Fluktuační pásmo

Fluktuační pásmo je prostor, který centrální banka vymezila pro pohyb kurzu domácí měny. K tomuto kroku centrální banka obvykle přistupuje tehdy, opírá-li své řízení měnové politiky o režim fixního kurzu. Pásmo může být různě široké. Např. ČNB v období 27.9.1992 až 27.2.1996 používala velmi úzké pásmo ±0,5 %, v období 28.2.1996 až 27.5.1997 pak širší pásmo ±7,5 %. Následně ČNB opustila režim fixního kurzu, čímž zanikla potřeba fluktuačního pásma. Fluktuační pásmo je stanoveno i pro měny zemí účastnící se tzv. kurzového mechanismu ERM II, a to v rozpětí ±15 % vůči euru.

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES