abcfv.cz > Výukové materiály

Finanční umístění

Finanční umístění (finanční investice) jsou aktiva, kterými pojišťovna kryje své závazky plynoucí z pojišťovací činnosti a jejichž investování má vliv na hospodaření pojišťovny. Pojišťovny mohou tu část finančního umístění, jehož zdrojem krytí jsou technické rezervy, realizovat v rámci zákonem omezené skladby a vyhláškou stanovených limitů. Investice musí splňovat požadavky bezpečnosti, likvidity, výnosnosti a diverzifikace.

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES