abcfv.cz > Výukové materiály

Bankovní tajemství

Pojem, který není zákonem definován. Předmětem bankovního tajemství jsou všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, vč. stavů na účtech a depozit. Pokud k tomu klient banky neudělí souhlas nebo pokud ze zákona nevyplývá jinak, nesmí být informace spojené s předmětem bankovního tajemství bankou nebo zahraniční bankou sděleny třetím osobám. Zákonné výjimky se týkají sdělování informací orgánům, jejichž taxativní výčet je uveden v příslušném právním předpisu.

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES