abcfv.cz > Výukové materiály

Bankovní činnost

Činnost tvořící předmět podnikání banky. Primárně přijímání vkladů od veřejnosti a poskytování úvěrů. Banka může též vykonávat např. finanční pronájem, platební styk a zúčtování, vydávání a správa platebních prostředků, otvírání akreditivů, obstarávání inkasa, finanční makléřství, směnárenská činnost či pronájem bezpečnostních schránek. Taxativní výčet bankovních činností je uveden v § 1 odst. 1 a 3 zákona o bankách. Banka může vykonávat pouze ty činnosti, jejichž výkon je výslovně povolen v bankovní licenci.

 
 

Další pojmy

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES