abcfv.cz > Pro veřejnost

Profil lektora ABC

Lektor ABC má nadstandardní finanční znalosti a praxi (rozumí a orientuje se na finančním trhu, má přehled o praktikách a nástrojích i jistý nadhled). Zároveň prokázal dostatečnou schopnost srozumitelného předávání znalostí druhým.

 • Lektor ABC školí dle standardů finanční gramotnosti
 • Lektor ABC využívá nejaktuálnější poznatky finančního vzdělávání
 • Lektor ABC se prokazuje platným certifikátem

Podmínky získání certifikátu:

 • Účast na všech třech školeních
 • Složení lektorské zkoušky
 • Souhlas s podmínkami

Certifikovaný lektor je po dobu platnosti svého certifikátu, oprávněn školit pod hlavičkou ABC finančního vzdělávání o.p.s.

Platnost certifikátu je vždy 1 rok od data jeho vydání.

Program pro lektory se skládá ze 3 částí. Celkem zahrnuje 4 dny a je zakončen zkouškou.

Hra ve výuce, 1 den – zážitkové učení

 • popis, scénáře, obsluha
 • hraní hry
 • vedení hry, role moderátora a bankéře

Lektorské dovednosti, předávání obsahu z oblasti financí, 2-denní trénink

 • umění zacílení, volba vhodného jazyka
 • vějička, umění zaujmout a získávat
 • jak udržet pozornost
 • jak zapojit své posluchače
 • vhodná prezentace, pomůcky a materiály

Zkouška a certifikace lektorů, 1 den

 • strategie finančního vzdělávání, zopakování principů
 • zadání prací a úkolů
 • lektorský výstup dle zadání před komisí
 • vyhodnocení a výsledky
 • získání certifikátu

Certifikovaný lektor využívá a sdílí know-how s ABC finančního vzdělávání, podílí se na tvorbě pomůcek a materiálů, dále se vzdělává.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES