abcfv.cz > O nás

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Správní rada

Jiří Brabec, vystudoval strojní inženýrství a následně absolvoval šestisemestrové postgraduální studium ekonomiky a organizace průmyslových podniků. Po vysokoškolských studiích pracoval 21 let jako vývojář a projektant ve ŠKODA Plzeň, dalších 10 let jako systémový analytik a vedoucí projekce systémů automatického řízení v ČKD Praha. Po listopadu 1989 byl tři roky prvním náměstkem federálního ministra zahraničního obchodu, následně pracoval 12 let v oblasti finančních služeb jako předseda představenstva a generální ředitel investiční společnosti ŽB-Trust. Od roku 2005 poskytuje soukromé ekonomické, organizační a finanční poradenství. Je členem správní rady společnosti Broker Consulting, a.s.

Helena Kolmanová vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se už v závěrečných pracích věnovala oborům finančního a správního práva. Po skončení vysoké školy začala pracovat v oblasti bankovnictví, kterému se věnuje po celou pracovní kariéru. V prvních letech se soustředila na korporátní a obchodní financování, kde působila v pozicích specialisty až vrchního ředitele v ČSOB, Raiffeisen Zentralbank, Vídeň a Živnostenské bance a.s. Od roku 2001 se věnovala regulaci a následně dohledu na finančním trhu v České národní bance. Vybudovala v pozici ředitele samostatný odbor ochrany spotřebitele v ČNB, nastavila metodiku a postupy výkonu dohledu v této nové oblasti a věnovala se též finančnímu vzdělávání včetně realizace několika projektů a spolupráce s mezinárodními institucemi finančního vzdělávání. V současné době působí jako nezávislý odborník na finančním trhu.

Petr Hrubý, začínal ve finančním oboru v červenci 1993 jako konzultant společnosti MSI, s.r.o. Brno. Postupně se vypracoval do pozice manažera a lektora, než v dubnu 1994 z této společnosti odešel. Od června 1994 do června 1998 působil jako obchodní ředitel společnosti EFIN, s.r.o. Praha, která se zabývala zprostředkováním finančních produktů. Petr Hrubý zde vedl tým cca 500 obchodníků a vedl vzdělávání pro celou firmu. V červnu 1998 Petr Hrubý založil společnost Broker Consulting, s.r.o., jejímž je dodnes ředitelem, po transformaci na akciovou společnost statutárním ředitelem. Společnost se zabývá finančním plánováním, zprostředkováním finančních produktů a lektorskou činností. Petr Hrubý se věnuje především strategickému řízení společnosti, která v současné době dosahuje obratu přes 1 mld. Kč. Petr Hrubý je ženatý a má 3 děti.

Ředitel společnosti

Jan Lener se narodil v Příbrami v roce 1982. Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a od roku 2003 se věnoval práci finančního konzultanta. V druhé polovině roku 2006 založil poradenskou společnost TOP Consultant s.r.o. a začal velmi aktivně působit převážně v odborných médiích. Od roku 2008 vede odbor PR ve společnosti Broker Consulting a mezi lety 2014 až 2017 vedl ve stejné společnosti Projekt Reality. 1. 12. 2019 se stal ředitelem ABC Finančního vzdělávání o.p.s.   

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES