abcfv.cz > Aktuality > Vzdělávání

Aktualizované vydání knížky FG srozumitelně - přehled změn

Podmínky na finančním trhu se neustále mění. Text knížky jsme aktualizovali ke konci roku 2015. Zde je přehled zapracovaných aktualizací (do starších vydání doporučujeme vložit):

Kap. 1 Počítání s procenty:

 • Zavedení pojmu procentní bod (p.b.) k přesnějšímu vyjádření rozdílu mezi dvěma procentuálními údaji. (text str. 9, odstavec 1; slovníček pojmů) 
 • Složené úročení komunikujeme na příkladu půjčky (na kreditní kartě) místo na spoření, efekt v čase je daleko výraznější, zatímco zúročení na spořících produktech je minimální. 

Kap. 2 Peníze a jejich časová hodnota:

 • Aktualizace roků v kontrolních otázkách

Kap. 3 Půjčky a úvěry:

 • Uvedení a popis používaných zkratek vyjadřujících na jaké období se úroková sazba vztahuje a přepočty (z měsíční na roční apod.) – přidáno do shrnutí kapitoly: U úrokové sazby musí být vždy uvedeno, na jaké období se vztahuje. Je to buď ročně (p.a.), kvartálně (p.q.) nebo měsíčně (p.m.). 2% ročně je zcela jiná cena za úvěr než 2% měsíčně (26,8 % ročně).

Kap. 5 Rizika a jak se proti nim zabezpečit:

 • Pozměněná filozofie postoje k IŽP, zdůraznění pojištění odpovědnosti a úprava terminologie (pojištění odpovědnosti za škody nahrazuje termín pojištění odpovědnosti za náhradu újmy, který zahrnuje škody i nemajetkové povahy)

Kap. 7 Spoření a investování:

 • Úprava terminologie u st. spoření, daňový test u investic byl prodloužen ze 6 měsíců na 3 roky. Tzn. výnos z prodeje podílových listů je osvobozen od daně, pouze je-li prodáván 3 roky po jejich nákupu.

Kap. 8 Financování bydlení:

 • Drobné úpravy podmínek poskytování (vyšší % spoluúčasti, větší rozpětí doby).

Kap. 9 Zabezpečení na stáří:

 • II. pilíř zrušen, u III. pilíře, tzv. doplňkového penzijního spoření nově možnost ho uzavřít i na nezletilé dítě, zrušení otázky č. 6 na II. pilíř a č. 8 pro nejednoznačnost.

Kap. 11 Učme (se) hrou:

 • Přidání on-line hry, je čtenářům dostupnější, hned a bez omezení.

Slovníček pojmů:

 • Drobné změny terminologie a podmínek v návaznosti na kapitoly.
 • Přidán pojem „procentní bod (p.b.)“ s popisem: procentní bod udává rozdíl mezi dvěma procentními údaji, počítá se vždy ze základu (např. když aplikaci využívalo loni 20% lidí, letos 30%, je chybou říci, že nárůst je desetiprocentní. Je to o polovinu více lidí než před rokem, tzn. nárůst padesátiprocentní. Nebo můžeme použít právě nárůst o 10 p.b.)
 • II. pilíř v minulém čase

Přehled v pdf ke stažení zde.

 
 
 

Další články

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES