abcfv.cz > Aktuality > ABC fv

Jiří Brabec: Proč podporuji finanční vzdělávání?

Ze zkušenosti celého mého života (a je mi nyní již 79 let) vím, že k úspěchu v životě je třeba nejen získat nějaké vzdělání, dobře si vybrat povolání i životního partnera a poctivě pracovat, ale také alespoň trochu rozumět penězům a všemu, co s nimi souvisí.

A nejde jen o vlastní peníze. Uvedu příklad – když jsem před 55 lety po vysoké škole jako mladý konstruktér začínal pracovat v plzeňské Škodovce, brzy jsem poznal, že úspěšná konstrukce neznamená jen to, že nově navržený stroj bude dobře fungovat. Je také nutné navrhnout jej tak, aby se dal vyrobit a prodat za cenu, která bude zajímavá pro zákazníka (jinak by si jej totiž nikdo nekoupil), a která současně přinese výrobci zisk, potřebný k pokračování a rozšiřování výroby.

Podobně jako musí s finančními prostředky dobře hospodařit firmy, aby se rozvíjely a nekrachovaly, musíme umět dobře hospodařit i s rodinnými financemi.

Zdánlivě je vše prosté – mohu utratit jen tolik, kolik mám k dispozici. Ale není to tak jednoduché. Občas přece nutně potřebuji něco, na co momentálně nemám dost peněz. To se nám stává nejen v období, kdy začínáme samostatně hospodařit a třeba si zařizujeme první bydlení, ale i v pozdějších obdobích, třeba po nějakých mimořádných a nepříjemných událostech, třeba ztrátě zaměstnání, nemoci v rodině, nějaké havárii. Potřebujeme si tedy půjčit peníze. Můžeme si to dovolit a kolik si můžeme půjčit, jak budeme půjčku splácet? A jsou i jiné otázky, na příklad co a jak si máme pojistit, jak se nejlépe zajistit na stáří, když stále slyšíme, že státní penze nebudou stačit na slušný život? A máme-li nějaké peníze navíc – jak je použít? Jak zařídit, aby jen tak neležely, ale přinášely nám i nějaký výnos? A je lépe pravidelně platit nájem, nebo raději získat a následně po dlouhou řadu let splácet hypotéku, ale bydlet ve vlastním? Otázek je mnoho a všechny se nějak týkají peněz a různých finančních produktů s penězi souvisejících.

Podobné problémy samozřejmě řešily i předchozí generace, přesto je dnes situace o mnoho složitější. Je to tím, že jednak vzrostl počet finančních produktů, které dříve neexistovaly – na příklad kreditní platební karty, jednak řada finančních produktů je mnohem složitějších a často méně pochopitelných než dříve – na příklad různé druhy životních pojištění spojených se spořením. Navíc na nás útočí mnohem více lákadel ve formě nejrůznějšího zboží a služeb (třeba zahraničních zájezdů) nabízených často velmi agresivní reklamou. Přibylo také mnoho způsobů, jak nás o naše peníze připravit, často pod záminkou možnosti velkých výnosů či finanční pomoci. Bez určité minimální znalosti o tom, jak vše toto funguje, je někdy opravdu těžké rozhodnout se správně a vyhnout se nebezpečí pádu do dluhové pasti.

Proto jsem velmi uvítal rozhodnutí vedení společnosti Broker Consulting, a.s. založit obecně prospěšnou společnost ABC finančního vzdělávání s cílem podpořit finanční gramotnost našeho obyvatelstva a především mládeže a rozhodl jsem se její aktivity co nejvíce podporovat. Snad se mi to částečně podařilo napsáním (ve spolupráci s dalšími odborníky Broker Consulting) knížky „Finanční gramotnost srozumitelně a bez překážek“, která vzhledem k velkému zájmu o ni vyšla letos již ve třetím vydání. Snažím se také přispět svou prací ve Správní radě společnosti a účastí na dalších připravovaných projektech.

Jiří Brabec

člen správní rady ABC finančního vzdělávání

 
 
 

Další články

 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

loading
NASTAVENÍ COOKIES