abcfv.cz > Výukové materiály

Metodika diskuse: Nástroje finančního trhu

90min, vstup do tématu, úplný základ

Přínos

  • Základní logika a souvislosti.
  • Uvažování o nástrojích ve vlastní prospěch.
  • Upozornění na hlavní rizika, nejčastější chyby (s půjčkami a úvěry).
  • Nastínění příležitostí.
  • Jen úvod, na který je vhodné navázat. Hrou, přednáškou či dalšími diskusemi.

Stručný popis

Diskusi začínáme testem - každý zkusí odpovědět sám za sebe (5-10min).

Pokračujeme sestavováním rozpočtu: pravidelné a nepravidelné příjmy versus pravidelné a nepravidelné výdaje - bilance a návrhy řešení. Pak každý účastník vymyslí svůj cíl: krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý, nezbytný a zbytný, napíše ho na lepík, umístí ho na tabuli do tabulky - diskuse o nejčastějších finančních cílech českých rodin. Nejčastější cíle vyčíslíme, sečteme a máme další úkol. Kde na to vezmeme? Na lepíky jiné barvy každý účastník napíše finanční nástroj, kterým by financoval svůj cíl - o uvedených nástrojích, jejich vhodnosti i úskalích pak diskutujeme. Nakonec ty nejběžnější shrneme do jednoduchého přehledu, shrneme zásady volby. Závěrem sdělíme správné odpovědi na úvodní test.

Účastníci si k poznatkům dojdou sami, my jim to jen umožníme.

Doporučená časová dotace

90 min, ve škole 2 vyučovací hodiny

Využití

Vstup do tématu, aktivační workshop, zjištění znalostí na vstupu, seznámení s cílovou skupinou.

Vodítko - prezentace

 
loading